Image1\
Baner

Poštovani,

 

U skladu sa ciljevima koji se odnose na unapređenje i promociju zdravlja i zdravstvenog sistema Crne Gore Preventivno-edukativni centar će organizovati  Prvu konferenciju zdravstvenog turizma Crne Gore sa međunarodnim učešćem koja će se održati u Podgorici od 10 do 12 Maja 2013. god. u Hotelu AUREL *****(Podgorica - Stari Aerodrom).

Konferencijom želimo da, na sveobuhvatan način, po prvi put predstavimo Crnu Goru kao značajnu destinaciju na mapi Svjetskog zdravstvenog turizma. Želimo da povežemo pružaoce zdravstvenih usluga iz Crne Gore sa stranim pacijentima obezbjeđujući im visokokvalitetne zdravstvene usluge uz odmor i rekreaciju dostupnu u našuj zemlji.

KOME JE KONFERENCIJA NAMIJENJENA?

  • doktorima medicine i stomatologije (skup će biti akreditovan od strane Ljekarske Komore),
  • menadžerima privatnih i javnih zdravstvenih ustanova, banjsko-klimatskih lijhečilišta,
  • predstavnicima turističkih agencija ,
  • hotelijerima,
  • avio i ostalim prevoznicima,
  • predstavnicima lokalnih turističkih organizacija
  • menadžerima farmaceutskih kompanija,
  • predstavnicima osiguravajućih kuća,
  • investitorima

 

 

Uz prirodne potencijale, stručan medicinski kadar, savremene hotele, brojne "incoming" turističke agencije...  koje posjeduje Crna Gora razvoj ZDRAVSTVENOG TURIZMA u cilju opšte dobrobiti je neminovan...

 

Dobrodošli na PRVU KONFERENCIJU ZDRAVSTVENOG TURIZMA

 

Predsjednik Organizacionog Odbora Konferencije

dr Mirko Mikić


prva konferencija zdravstvenog turizma

Organizator

Sponzori

Partneri konferencije